Woning ontruimen in Leeuwarden: Friesland Ontruimingen is inmiddels ook in de Friese hoofdstad een vertrouwd gezicht. We zijn er wanneer u ons nodig heeft. Tevens zullen we er voor zorgen, dat u zo snel mogelijk en naar alle tevredenheid geholpen wordt. Een totale woningoplevering uitbesteden…

Woning ontruimen in Leeuwarden

Woning ontruimen in LeeuwardenIn Leeuwarden worden we veel ingehuurd. Veelal betreft het hoogbouw en is het leeghalen zonder de juiste expertise een flinke klus. Doordat wij over de juiste hulpmiddelen beschikken, kunnen we snel en efficiënt werken. Zo worden we bijvoorbeeld ingeschakeld om alleen de grote meubels weg te brengen. Maar ook het uit handen nemen, van een complete woning oplevering komt steeds meer voor.

Mensen hebben een nieuwe woning op het oog, of inmiddels gekocht. Nu willen ze de verkoop van hun huidige woning realiseren. Of netjes opleveren voor de nieuwe eigenaar. Vanzelfsprekend is dit bij een huurwoning hetzelfde verhaal, maar dan conform de eisen van de verhuurder. Nadat alle spullen die mee moeten naar de nieuwe woning zijn opgehaald, komen wij in actie. We zorgen er voor dat de overige spullen worden afgevoerd.

Daarna worden alle andere werkzaamheden naar wens uitgevoerd. Dit betreft vaak het schoonmaken van de woning. Ook het herstellen van schroefgaatjes, verwijderen vloerbedekking en elektra, witten van muren, verwijderen van een tuinhuisje of andere aanbouw in de tuin.

.
Naast Leeuwarden ontruimen we natuurlijk ook uw woning in omliggende dorpen.

.
Voor de gemeente Leeuwarden zijn dat:

Stiens, Grouw, Goutum, Warga, Irnsum, Wirdum, Mantgum, Roordahuizum, Britsum, Wartena, Weidum, Wijtgaard, Oosterlittens, Cornjum, Hijum, Lekkum, Jorwerd, Jelsum, Hijlaard, Oude Leijen, Snakkerburen, Baard, Finkum, Beers, Hempens, Jellum, Huins, Friens, Idaard, Miedum, Swichum, Aegum, Warstiens, Lions, Teerns.

.
Staat uw plaatsnaam er niet bij? Geen probleem! Graag horen we van u waar een eventuele ontruiming zou moeten plaatsvinden. Ons werkgebied is Noord Nederland.

.
.
.
× Kan ik u helpen?