De duur van een woningontruiming varieert afhankelijk van de omvang van de woning, de hoeveelheid spullen en de staat van de woning. Dit kan variëren van een paar uur tot enkele dagen.

Bij ons wordt iedere reguliere woningontruiming binnen 1 dag opgeleverd. Woningen van Hoarders of woningen waar extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, kunnen wel eens meer dagen in beslag nemen.

Ja, een professionele woningontruimer kan waardevolle spullen uit de woning halen en deze verkopen op een veiling of via andere kanalen. De opbrengst wordt vervolgens afgetrokken van de kosten van de woningontruiming.

Ja, een professionele woningontruimer kan ook schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren na de ontruiming van de woning. Dit kan variëren van het verwijderen van vlekken op tapijten tot het grondig schoonmaken van de keuken en badkamer. Het is belangrijk om vooraf te bespreken welke schoonmaakwerkzaamheden gewenst zijn en wat de kosten hiervoor zijn.

Ja, een professionele woningontruimer kan ook verhuizingen verzorgen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als er na de woningontruiming nog spullen moeten worden verhuisd naar een nieuwe woning. Het is belangrijk om vooraf te bespreken wat de kosten hiervoor zijn en wat er van de woningontruimer wordt verwacht.

Ja, een professionele woningontruimer kan de woningontruiming ook in het weekend of in de avond uitvoeren. Dit kan handig zijn als er bijvoorbeeld beperkte tijd is om de woning te ontruimen of als er rekening gehouden moet worden met de wensen van de nabestaanden. Het is wel belangrijk om dit tijdig af te stemmen met de woningontruimer en eventuele extra kosten te bespreken.

Ja, een woningontruiming kan ook plaatsvinden bij een zorgkamer. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de specifieke behoeften van de bewoner en eventuele medische apparatuur. Een professionele woningontruimer heeft ervaring met het ontruimen van zorgkamers en kan hierbij ondersteuning bieden.

Ja, het is mogelijk om bepaalde spullen uit de woning te houden tijdens een woningontruiming. Het is belangrijk om dit van tevoren aan te geven bij de woningontruimer, zodat zij hier rekening mee kunnen houden.

Ja de spullen zijn van uw zelf uiteraard. Bruikbare spullen worden gedoneerd aan een kringloopwinkel. Als u iemand ergens blij mee kan maken, vinden we dat uiteraard alleen maar mooi. Omdat de betreffende kringloopwinkel er rekening mee houd, graag wel in overleg en van te voren aangeven. Het moet voor hun ook de moeite waard zijn om te komen.

Ja, het is mogelijk om zelf een woningontruiming te doen. Dit kan echter een tijdrovend en emotioneel zwaar proces zijn, vooral bij een woningontruiming na overlijden. Het kan verstandiger zijn om een professionele woningontruimer in te schakelen.

Ja, het is mogelijk om zelf te helpen bij de woningontruiming. Dit kan bijvoorbeeld door het verwijderen van persoonlijke spullen of het schoonmaken van de woning. Het is wel belangrijk om voorafgaand aan de woningontruiming af te stemmen wat er van u verwacht wordt en wat de taken van de professionele woningontruimer zijn.

Nee, In de meeste gevallen werkt het het prettigst als u zelf niet aanwezig bent. Regelmatig vinden nabestaanden het emotioneel dat de huisraad afgevoerd wordt. Daarnaast kunnen de ontruimers ook niet altijd even goed doorwerken in het bijzijn van nabestaanden. Wilt u wel gewoon aanwezig zijn, is dit uiteraard ook geen probleem.

Wel is het belangrijk om dit vooraf te bespreken met de woningontruimer en duidelijke afspraken te maken over wat er van de gemachtigde wordt verwacht.

Ja, het is belangrijk om voorafgaand aan de woningontruiming een aantal zaken te regelen. Zoals het stopzetten van abonnementen, opzeggen van huurcontracten en het doorgeven van adreswijzigingen. Een professionele woningontruimer kan hierbij adviseren en ondersteuning bieden.

Als er tijdens de woningontruiming schade aan de woning of eigendommen ontstaat, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te melden bij de woningontruimer. Een professionele woningontruimer is verzekerd voor eventuele schade die tijdens het ontruimen ontstaat.

Tijdens een woningontruiming worden de spullen uit de woning zorgvuldig gesorteerd. Waardevolle spullen kunnen wij voor u verkopen of aankopen en verrekenen met de kosten van de ontruiming. Gewone huisraad wordt gedoneerd aan een kringloopwinkel. Kleding aan het leger des Heils en voedsel naar de voedselbank. Alle huisraad die niet meer bruikbaar is wordt gesorteerd en afgevoerd naar de stortplaats.

Spullen die niet meer nodig zijn kunnen worden verkocht, weggegeven of weggegooid. Bij waardevolle spullen kan er worden gekeken naar de mogelijkheid om deze te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor de kosten van de woningontruiming. Bij spullen die nog bruikbaar zijn, kan er worden gekeken naar de mogelijkheid om deze weg te geven aan bijvoorbeeld een kringloopwinkel of goede doelen organisatie. Spullen die niet meer bruikbaar zijn worden weggegooid en op een milieuvriendelijke manier afgevoerd.

Bij een woningontruiming na overlijden wordt de woning leeggemaakt en schoongemaakt nadat de bewoner is overleden. Dit omvat vaak het opruimen van persoonlijke bezittingen, het verwijderen van meubels, tapijten en gordijnen, en het schoonmaken van de woning.

Bij een woningontruiming van een vervuilde woning wordt de woning ontruimd en gereinigd nadat deze ernstig vervuild is geraakt door bijvoorbeeld hoarding, verslaving of psychische problemen. Dit kan een zeer zorgvuldig proces zijn om te zorgen dat de woning weer veilig en leefbaar wordt.

Woningontruiming is het proces van het leeghalen van een woning nadat deze niet meer bewoond wordt. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals overlijden, verhuizing, scheiding, faillissement of een vervuilde woning.

De kosten variëren uiteraard afhankelijk van de situatie. Een zorgkamer kan al ontruimd worden voor 260,- exclusief btw. Daar tegenover kan een grote gezinswoning wel 1400,- exclusief btw kosten om geheel leeg te halen. Daarnaast komen er nog wat kosten bij om het aanwezige afval in de woning af te voeren. Als er waardevolle bezittingen in de woning staan die verkocht dienen te worden, kan dit verrekend worden met de kosten van het ontruimen. Gewone huisraad wordt geschonken aan een kringloopwinkel.

In de meeste gevallen zijn de kosten van een woningontruiming voor rekening van de eigenaar van de woning. Bij een woningontruiming na overlijden komen de kosten vaak voor rekening van de nabestaanden.

× Kan ik u helpen?