Schoonmaken vervuilde woning Heerenveen: Plan van aanpak…

Schoonmaken vervuilde woning Heerenveen: Helaas kunnen door allerlei omstandigheden, mensen in de problemen komen. Het lukt hun dat niet meer om hun woning fatsoenlijk bij te houden. In opdracht van woningstichtingen of huiseigenaren weten ze Friesland Ontruimingen te vinden. Wij kunnen iedere vervuilde woning weer in de oorspronkelijke staat brengen. Bij een vervuilde woning ontruimen komt namelijk wat meer expertise om de hoek kijken.

In het geval de huidige bewoner, de woning blijft bewonen, maken we eerst een plan van aanpak. Zo krijgen thuiszorgers bijvoorbeeld te maken met deze problematiek. Ze komen in dergelijke situaties, die ze voor hun eigen veiligheid moeten weigeren.

nieuwe start

Vaak willen ze een nieuwe start maken en weten ze zelf niet meer waar ze moeten beginnen. Om aan hun onderliggende problemen te werken, moeten ze eerst rust in huis creëren. Daarna kunnen ze, eventueel met hulp weer opnieuw beginnen.

Belangrijk in deze situaties is zeer discreet te werken, zonder opvallende busjes en grote containers in de straat. In overleg gaan we inventariseren op papier, welke spullen blijven voor een nieuwe start. Deze mensen hebben geregeld allemaal verzamelingen, of heel veel andere spullen waar ze geen afstand van kunnen doen. Door onze ervaring, kunnen we veelal met behulp van kennissen of familie, hierin concreet en oplossingsgericht werken. Veelal moet in deze situaties, persoonlijke beschermingsmiddelen toegepast worden.

Tevens hebben we de beschikking over allerlei professionele schoonmaak en renovatiemiddelen. Zo maken we gebruik van schimmelbestrijding, brand/rook of andere nare geuren neutraliseren, desinfecteren van vertrekken na ongedierte of ernstige vervuiling.

Met nicotine doordrenkte muren behandelen met speciale renovatie-voorstrijk of opnieuw witten met professionele synthetische verf. En als laatste overige eventuele reparaties uitvoeren, om de woning weer in de oorspronkelijke staat te brengen.

Tarief Schoonmaken vervuilde woning Heerenveen

In het geval van een vervuilde / verwaarloosde woning, hanteren we uiteraard andere tarieven dan reguliere woning ontruimingen. De prijs is afhankelijk van de mate van vervuiling / verwaarlozing. Er zal vastgesteld moeten worden, in welke gradatie de woning valt. Uit deze gradatie kunnen we vervolgens opmaken, welke persoonlijke veiligheidsmaatregelen we moeten treffen. Dit bepaald uiteindelijk ook weer de hoogte van het uurtarief.

Om een inschatting te maken in welke gradatie de woning verkeerd, komen we zoals altijd eerst even langs om de woning te beoordelen. Zoals u nu waarschijnlijk begrijpt, is een vervuilde woning ontruimen werk voor professionals.

Friesland Ontruimingen kan voor u tegen het voordeligste tarief van het Noorden, er weer een frisse en schone woning van maken. Om u een indicatie te geven, in onderstaande situatie hanteren we een categorie 3 met een uurtarief van 37.50 exclusief btw.

Als ongevraagde hulp gewenst is… Hoe kan ik als hulpverlener of organisatie advies vragen of iemand aanmelden voor hulp? Dit kan bij het meld- en adviespunt vervuiling en verwaarlozing, onderdeel van Maatschappelijke Crisisondersteuning (voorheen OGGZ):
https://www.ggdfryslan.nl/professionals/zorgorganisaties-ketenpartners/meld-en-adviespunt-vervuiling-en-verwaarlozing/

Schoonmaken vervuilde woning Heerenveen…

Zoek de verschillen.
Hiernaast een voorbeeld van een vervuilde woning, die we in 1 weekend compleet oplevering klaar hebben gemaakt.
Dat was in dit geval : leeghalen, schoonmaken, behang verwijderen, muren egaliseren en vervolgens samen met de plafonds voorzien van een speciale synthetische renovatieverf in de kleur wit.
.
.

.

Heeft u hulp nodig bij het Schoonmaken vervuilde woning Heerenveen of een vraag?
Neem dan contact met ons op!

.

Schoonmaken vervuilde woning Heerenveen

 

 

Schoonmaken vervuilde woning Heerenveen

 

Schoonmaken vervuilde woning Friesland
× Kan ik u helpen?